Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Náttúruhamfarir á Skeiðarársandi

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(skráning kjósenda)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Reglugerðir um matvæli

fyrirspurn

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Rekstur Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Skipan prestakalla og prófastsdæma

lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald atkvæðagreiðslna

um fundarstjórn

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 231,62
Andsvar 14 22,82
Flutningsræða 3 8,68
Grein fyrir atkvæði 7 4,47
Samtals 51 267,59
4,5 klst.