Óli Þ. Guðbjartsson: ræður


Ræður

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Afkoma ríkissjóðs á árinu 1988

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra

Fjarvera allra forseta Sþ. samtímis

um fundarstjórn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Framtíðarhlutverk héraðsskólanna

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Breytingar á dagskrá

um fundarstjórn

Aðstoð við leigjendur

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Tónmenntakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Vörsluskylda búfjár á Reykjanesskaga

lagafrumvarp

Grunnskóli

(kynning á menningarstarfsemi)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Björgunarmál og slysavarnir

þingsályktunartillaga

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga