Páll Hermannsson: ræður


Ræður

Heimilisfang

þingsályktunartillaga

Fasteignaveðslán landbúnaðarins

lagafrumvarp

Póstlög

lagafrumvarp

Flutningur á kartöflum

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláða

lagafrumvarp

Útflutningur vikurs

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Iðnaðarnám

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp