Páll Hermannsson: ræður


Ræður

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Sala spildu úr Kjappeyrarlandi

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Fyrirhleðsla Héraðsvatna

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Lax- og silungsrækt í Austfirðingafjórðungi o.fl.

lagafrumvarp

Iðnskóli í sveitum

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Lax- og silungsrækt í Austfirðingafjórðungi o.fl.

lagafrumvarp

Atvinnudeild háskólans

lagafrumvarp