Ásgeir Hannes Eiríksson: ræður


Ræður

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Skil innheimtumanna ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Skráningarkerfi bifreiða

(föst númer)
þingsályktunartillaga

Möguleikar Bláa lónsins

þingsályktunartillaga

Glasafrjóvganir á Landspítalanum

fyrirspurn

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Löggæsla í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Aðbúnaður þingmanna í þingsal

um fundarstjórn

Stofnun og slit hjúskapar

(sáttatilraunir)
lagafrumvarp

Tollalög

(burstar)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Útgerð Andra BA

umræður utan dagskrár

Menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada

þingsályktunartillaga

Eftirlaunasjóðir einstaklinga

þingsályktunartillaga

Greiðsla kostnaðar á fundaferðum ráðherra

fyrirspurn

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Ofbeldi í myndmiðlum

þingsályktunartillaga

Opinber mötuneyti

þingsályktunartillaga

Viðskiptanefnd til að leita markaða í Austur-Evrópu

þingsályktunartillaga

Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins

þingsályktunartillaga

Stofnlánasjóður smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Tvískipting starfs ráðuneytisstjóra

þingsályktunartillaga

Tekjur og stjórnkerfi smáríkja

þingsályktunartillaga

Nýtt hús fyrir Alþingi Íslendinga

þingsályktunartillaga

Flutningur ráðuneyta Stjórnarráðsins frá Reykjavík

þingsályktunartillaga

Samræming opinbers ferðakostnaðar

þingsályktunartillaga

Skilgreining á bankarekstri

þingsályktunartillaga

Opinberir sjóðir og innheimta ríkisins

þingsályktunartillaga

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Bann við förgun matvæla

lagafrumvarp

Sameining sveitabýla í hagræðingarskyni

þingsályktunartillaga

Tilfærsla gjalddaga í þjóðfélaginu

þingsályktunartillaga

Nýting lausra leigusala

þingsályktunartillaga

Breytt tilhögun við afgreiðslu fjárlaga

þingsályktunartillaga

Aðstoð við gjaldþrota fólk og eignalaust

þingsályktunartillaga

Hagræðing í utanríkisþjónustunni

þingsályktunartillaga

Olíuhöfn

fyrirspurn

Fóstureyðingar

(fjöldi og kostnaður)
fyrirspurn

Nám og þjálfun í öðrum löndum fyrir atvinnulífið

þingsályktunartillaga

Kynning á nýjum Evrópumarkaði

þingsályktunartillaga

Frjáls flugrekstur

þingsályktunartillaga

Vöruþróunarsjóður

þingsályktunartillaga

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Hönnunarkostnaður við Þjóðleikhúsið

fyrirspurn

Þróunarsjóður lagmetis

fyrirspurn

Sjónvarpssendingar á fiskimiðin

fyrirspurn

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Sala fisks í gegnum íslenska fiskmarkaði

þingsályktunartillaga

Lokunaraðgerðir Pósts og síma

þingsályktunartillaga

Heimsverslunarmiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Meðferð mála á Alþingi

þingsályktunartillaga

Friðun hússins Hverfisgata 19

lagafrumvarp

Dræm fundasókn og nefndastörf

um fundarstjórn

Læknalög

(sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Lendingar- og þjónustugjöld á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Framtíð gamla miðbæjarins í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Þjóðleikhús Íslendinga

þingsályktunartillaga

Ræktun íslenska fjárhundsins

þingsályktunartillaga

Fríhafnarsvæði við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald á fjölmiðla)
lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

(rithöfundasjóður)
lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

(þingkjörin stjórn)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(vaxtavextir)
lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi

umræður utan dagskrár

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Sakaskrá

þingsályktunartillaga

Sala eigna á nauðungaruppboðum

þingsályktunartillaga

Útgáfa hæstaréttardóma

þingsályktunartillaga

Frumvarp um fjárgreiðslur úr ríkissjóði

um fundarstjórn

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)