Páll Pétursson: ræður


Ræður

Könnun á raforkuverði á Íslandi

þingsályktunartillaga

Dýpkunarskip

fyrirspurn

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Samstarfsnefnd um iðnráðgjöf

fyrirspurn

Nauðsyn afvopnunar

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umhverfismál

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherra

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Land í þjóðareign

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri

fyrirspurn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Orka fallvatna og nýting hennar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Útflutningur dilkakjöts

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Niðurfelling söluskatts af raforku til hitaveitna

þingsályktunartillaga

Niðurfelling aðflutningsgalda og söluskatts hitaveitna

þingsályktunartillaga

Niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Sjónvarpsefni frá fjarskiptahnöttum

þingsályktunartillaga

Rannsókn og meðferð nauðgunarmála

þingsályktunartillaga

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Iðnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Um þingsköp

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslands

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp