Páll Pétursson: ræður


Ræður

Útvarpslög

lagafrumvarp

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Löggiltir endurskoðendur

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Heimaöflun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Skipaútgerð ríkisins

þingsályktunartillaga

Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar

þingsályktunartillaga

Auglýsingakostnaður vegna sölu spariskírteina ríkissjóðs

fyrirspurn

Könnun á launum og lífskjörum

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

lagafrumvarp

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Vatnstaka Íslandslax hf. í Grindavík

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs

þingsályktunartillaga

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1985--1988

þingsályktunartillaga

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn