Páll Pétursson: ræður


Ræður

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Kjarnorkuverið í Dounreay í Skotlandi

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Umferðarlög

(hámarkshraði)
lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reiðvegagerð

þingsályktunartillaga

Hrun rækjustofnsins í Húnaflóa

umræður utan dagskrár

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Afstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

(yfirlýsing Alþingis)
þingsályktunartillaga

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Afnám tóbaksveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Fjármögnunarfyrirtæki

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

lagafrumvarp

Fjarvera þingmanna og ráðherra

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögreglumenn

(verkfallsréttur)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Kjaradómur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

(aðild að þróunarfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Norræn fjárfestingarlán

lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um álagningu tímabundinna gjalda

um fundarstjórn

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

(úthlutun jöfnunarsæta)
lagafrumvarp

Þingstörfin og þinghaldið

um fundarstjórn

Tilraunasprenging með kjarnavopnum

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

(umhverfis- og félagsmálaráðuneyti)
þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar

(gjalddagar þungaskatts)
lagafrumvarp

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga