Páll Pétursson: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

(framfærslugrunnur)
lagafrumvarp

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs

þingsályktunartillaga

Lánstraust Íslands erlendis

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarvistir við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmeti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Norrænn þróunarsjóður

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

(lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðbréfafyrirtæki)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Byggingarsjóður námsmanna

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Olís og Alþýðubankinn

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um verðbréfaviðskipti

um fundarstjórn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(vörukaupalán)
lagafrumvarp

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Skyldleiki íslenskra laxastofna

fyrirspurn

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

(undanþága öryrkja frá skatti)
lagafrumvarp

Undirritun gerðabókar, fyrirsögn dagskrár

um fundarstjórn

Tollalög

(aðaltollhöfn á Egilstöðum)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Launavísitala

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(vörukaupalán)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga