Páll Pétursson: ræður


Ræður

Viðurkenning á fullveldi Eistlands, Lettlands og Litáens

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

(breytingar á stofnskrá)
lagafrumvarp

Kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

fyrirspurn

Sala á Þormóði ramma

umræður utan dagskrár

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu

lagafrumvarp

Stjfrv. um tryggingagjald

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkja

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(lækkun gjalds og niðurfelling)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(tryggingagjald)
lagafrumvarp

Starfsmannamál

(framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Atburðirnir í Litáen og við Persaflóa

skýrsla ráðherra

Ástandið í fjarskiptamálum

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Málefni Litáens

þingsályktunartillaga

Raðsmíðaskip

fyrirspurn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

lagafrumvarp

Breyttir starfshættir Norðurlandaráðs

umræður utan dagskrár

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingstarfa

um fundarstjórn

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Breytingar á lánsfjárlögum

um fundarstjórn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Starfskjör presta þjóðkirkjunnar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(álagning og innheimta gjalda)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Skaðsemisábyrgð

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn