Páll Pétursson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Hvítbók ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

tilkynningar forseta

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Mannaskipti í stjórn Vestnorræna sjóðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Staðlaráð Íslands

lagafrumvarp

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

um fundarstjórn

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildar Eystrasaltsríkjanna að Norðurlandaráði

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Framleiðsla vetnis

þingsályktunartillaga

Útflutningur á raforku um sæstreng

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

um fundarstjórn

Greiðslur bænda í Atvinnuleysistryggingasjóð

fyrirspurn

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

tilkynningar forseta

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fulltrúar Alþingis á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Río de Janeiro

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Skipulag á Miðhálendi Íslands

lagafrumvarp

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðning þjóðminjavarðar

umræður utan dagskrár

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Hagsmunir íslensks landbúnaðar og EES-samningurinn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsorka

þingsályktunartillaga

Umræður um skýrslur

um fundarstjórn

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

EES-samningurinn og fylgiefni hans

um fundarstjórn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Kosning í menntamálaráð

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 416,37
Um fundarstjórn 38 100,97
Andsvar 11 17,9
Flutningsræða 4 17,58
Um atkvæðagreiðslu 10 13,62
Grein fyrir atkvæði 8 6,9
Samtals 123 573,34
9,6 klst.