Páll Pétursson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs

fyrirspurn

Vatnsorka

þingsályktunartillaga

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

um fundarstjórn

Bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa)
fyrirspurn

Umræða um Evrópskt efnahagssvæði

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Formleg afgreiðsla EES-samningsins

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar, nefndafundir o.fl.

um fundarstjórn

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Afstaða Spánar til EES-samningsins

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(stjórn mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Jólakveðjur

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innheimta verðskerðingargjalds)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Fjarvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Dýrasjúkdómar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(breyting á úthlutunarreglum)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði o.fl.

lagafrumvarp

Atvinnumál farmanna

þingsályktunartillaga

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1992

skýrsla

Umhverfisskattar

þingsályktunartillaga

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Ráðherraábyrgð

(ábyrgð gagnvart Alþingi)
lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Útboð opinberra aðila

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Bætur vegna þorskaflabrests

fyrirspurn

Gjald af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Staða samninga milli aðila vinnumarkaðarins

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Öryggis- og varnarmál Íslands

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af búseturéttaríbúðum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(gjaldfærsla stofnkostnaðar)
lagafrumvarp

Ráðherraábyrgð

(ábyrgð gagnvart Alþingi)
lagafrumvarp

Lagaráð Alþingis

þingsályktunartillaga

Efling heimilisiðnaðar

fyrirspurn

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Frágangur stjórnarfrumvarpa

fyrirspurn

Skrifleg svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels

(reglur stofnana)
þingsályktunartillaga

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 83 1054,43
Flutningsræða 10 107,42
Andsvar 56 89,1
Um fundarstjórn 39 81,13
Um atkvæðagreiðslu 5 11,35
Grein fyrir atkvæði 11 10,8
Málsh. um fundarstjórn 1 3,9
Samtals 205 1358,13
22,6 klst.