Páll Pétursson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(ræðutími, nefndastörf)
lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlaunaréttindi launafólks

lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipun bankastjóra)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Stjórnmálafundur í Þingvallabænum

athugasemdir um störf þingsins

Búfjárhald

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Útfærsla landhelginnar

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

athugasemdir um störf þingsins

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Auglýsing frá Morgunblaðinu

fyrirspurn

Seðlabankastjóri

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Sala ríkisins á verðbréfum og spariskírteinum

fyrirspurn

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðfáni Íslendinga

þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn um kaup á björgunarþyrlu fyrir Landhelgisgæsluna

athugasemdir um störf þingsins

Prestssetur

lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Stjórnarfrumvarp um landbúnaðarmál

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif af niðurfellingu aðstöðugjalds

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning frumvarps um innflutning búvara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(íbúðir fyrir aldraða)
lagafrumvarp

Starfsemi Landgræðslu ríkisins

fyrirspurn

Réttur vörubílstjóra til atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Greiðslur atvinnuleysisbóta til bænda

fyrirspurn

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamtök Evrópu 1993

skýrsla

Skráning notaðra skipa

fyrirspurn

Bætur vegna samninga um riðuveiki

fyrirspurn

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárframlög til stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Lagaráð Alþingis

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Afgreiðsla hafnalaga

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Opnun sendiráðs í Kína

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Samningur um Svalbarða

þingsályktunartillaga

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Vöruflutningar á landi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Hátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 86 590
Andsvar 71 96,83
Um fundarstjórn 26 40,05
Flutningsræða 4 34,22
Málsh. um fundarstjórn 3 8,13
Grein fyrir atkvæði 4 2,5
Ber af sér sakir 1 0,83
Samtals 195 772,56
12,9 klst.