Páll Pétursson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Forfallaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(ráðstöfun lausra starfa)
lagafrumvarp

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun húsnæðislána

þingsályktunartillaga

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni til Silfurlax hf.

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(skráning útlendra skipa)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna erfiðleika loðdýrabænda

fyrirspurn

Niðurgreiðsla og afsláttur til húshitunar

fyrirspurn

Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Jöfnun verðlags

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lagaráð

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(nefnd um álagningu verðjöfnunargjalda)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

(réttur útlendinga)
lagafrumvarp

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Hækkun áburðarverðs

umræður utan dagskrár

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til sveitarfélaga

fyrirspurn

Áhættumat fyrir Reykjavíkurflugvöll

fyrirspurn

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

(óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða

þingsályktunartillaga

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frv. um tóbaksvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 60 369,43
Andsvar 36 39,1
Um fundarstjórn 14 20,63
Flutningsræða 4 18,75
Grein fyrir atkvæði 3 2,27
Ber af sér sakir 1 0,8
Málsh. um fundarstjórn 1 0,72
Samtals 119 451,7
7,5 klst.