Páll Pétursson: ræður


Ræður

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Réttur til launa í veikindaforföllum

lagafrumvarp

Tilraunasveitarfélög

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að draga úr launamun karla og kvenna

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Óþörf fjárfesting í húsnæðiskerfinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
lagafrumvarp

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(Sléttuhreppur)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heimæðar, vatnsgjald)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Norræn karlaráðstefna í Stokkhólmi

fyrirspurn

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Könnun á stöðu fatlaðra á vinnumarkaðinum

fyrirspurn

Aðgengi opinberra bygginga

fyrirspurn

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Réttur bænda o.fl. til atvinnuleysisbóta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(samningar við skuldara)
lagafrumvarp

Embætti umboðsmanns jafnréttismála

fyrirspurn

Framgangur stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
lagafrumvarp

Fyrsti vaxtadagur húsbréfa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Lögfræðideild Húsnæðisstofnunar

fyrirspurn

Neyðarhjálp vegna fátæktar

fyrirspurn

Málefni einhverfra

fyrirspurn

Aðstoð við gjaldþrota einstaklinga

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Brunamálastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysisbætur til bænda o.fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Útskriftir íbúa Kópavogshælis

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 58 328,32
Flutningsræða 15 163,53
Andsvar 81 105,33
Svar 22 72,28
Grein fyrir atkvæði 3 1,38
Samtals 179 670,84
11,2 klst.