Páll Pétursson: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Þingmennskuafsal Árna Johnsens og Hjálmars Jónssonar

tilkynningar forseta

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

þingsetning

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Réttarstaða erlendra kvenna

fyrirspurn

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Alþjóðlegur dagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Reikningsskil sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni hælisleitandi flóttamanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga

fyrirspurn

Aðstoð við fatlaða vegna orlofsdvalar eða ferðalaga

fyrirspurn

Biðlisti eftir þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðra

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Ferðakostnaður foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

fyrirspurn

Húsaleigubætur foreldra með sameiginlegt forræði barna

fyrirspurn

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingasjóður

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 159,9
Flutningsræða 11 83,2
Svar 20 67,2
Andsvar 28 32,25
Ber af sér sakir 1 0,45
Grein fyrir atkvæði 1 0,4
Samtals 100 343,4
5,7 klst.