Páll Pétursson: ræður


Ræður

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Eignarráð á landinu

(gögnum þess og gæðum)
þingsályktunartillaga

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Símaþjónusta

(o.fl.)
fyrirspurn

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum

þingsályktunartillaga

Hönnun bygginga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða

þingsályktunartillaga

Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum

þingsályktunartillaga

Snjómokstur á vegum

fyrirspurn

Rekstrarlán til sauðfjárbænda

þingsályktunartillaga

Hrognkelsaveiðar

þingsályktunartillaga

Graskögglaverksmiðjur

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Lánamál landbúnaðarins

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Lánamál landbúnaðarins

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Byggingarsjóður ríkisins

þingsályktunartillaga

Endurvinnsluiðnaður

þingsályktunartillaga

Fiskileit og tilraunaveiðar

þingsályktunartillaga

Sykurhreinsunarstöð

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda

lagafrumvarp

Heyverkunaraðferðir

þingsályktunartillaga

Graskögglaverksmiðjur

þingsályktunartillaga