Páll Pétursson: ræður


Ræður

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Litasjónvarp

þingsályktunartillaga

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Bann við að opinberir stafsmenn veiti umtalsverðum gjöfum viðtöku

þingsályktunartillaga

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Dreifikerfi sjónvarps

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi

þingsályktunartillaga

Nýting á lifur og hrognum

þingsályktunartillaga

Vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi

þingsályktunartillaga

Raforkusala til orkufreks iðnaðar

þingsályktunartillaga

Virkjun Blöndu

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Atvinnumál öryrkja

þingsályktunartillaga