Páll Pétursson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Sjónvarp

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Laun forstjóra ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Skipulag orkumála

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Ferðamálasjóður

fyrirspurn

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Virkjun Blöndu

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Veðdeild Búnaðarbankans

fyrirspurn

Raforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðju

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

fyrirspurn

Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmd grunnskólalaga

skýrsla

Áskorunarmál

lagafrumvarp

Síldarverksmiðja ríkisins á Skagaströnd

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Lifnaðarhættir æðarfugla

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Uppbygging strandferðaþjónustunnar

þingsályktunartillaga