Páll Zóphóníasson: ræður


Ræður

Vegalög

lagafrumvarp

Stjórnarskrá

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði

lagafrumvarp

Sala hluta úr landi Viðvíkur

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Dómnefnd í verðlagsmálum

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Skógrækt

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Búfjártryggingar

lagafrumvarp

Uppdráttur af Íslandi

lagafrumvarp

Háskólabókavörður

lagafrumvarp

Lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði

lagafrumvarp

Sala á jarðeignum ríkisins

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Uppdráttur af Íslandi

lagafrumvarp

Fjárlög fyrir árið 1943

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Flugmál Íslendinga

þingsályktunartillaga

Efling landbúnaðar

þingsályktunartillaga

Verkleg framkvæmd efitr styrjöldina og skipulag stóratvinnurekstrar

þingsályktunartillaga

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög fyrir árið 1943

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Útsvarsinnheimta 1943

lagafrumvarp

Kynnisferð sveitafólks

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur og afkoma iðnfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Greiðsla íslenzkra afurða

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Brúargerð

lagafrumvarp

Launabætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Milliþinganefnd í póstmálum

þingsályktunartillaga

Virkjun Lagarfoss

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa

þingsályktunartillaga

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í póstmálum

þingsályktunartillaga

Síldarmjöl til fóðurbætis

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

lagafrumvarp

Síldarmjöl til fóðurbætis

þingsályktunartillaga

Aðflutningstollar á efni til rafvirkjana

þingsályktunartillaga

Síldarmjöl til fóðurbætis

þingsályktunartillaga

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Framtíðarafnot Reykhóla

þingsályktunartillaga

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp