Páll Zóphóníasson: ræður


Ræður

Heimilistæki

(innflutningur heimilistækja)
þingsályktunartillaga

Eignakönnun

lagafrumvarp

Tjón bænda vegna harðinda

(rannsókn á tjóni bænda af völdum harðinda vorið 1949)
þingsályktunartillaga

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki 1950

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Heimilistæki

(innflutningur heimilistækja)
þingsályktunartillaga

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Aðstoð til síldarútvegsmanna

(lánsábyrgð)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

fyrirspurn

Lánveitingar til skipakaupa o.fl.

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Aðstoð til síldarútvegsmanna

(lánsábyrgð)
lagafrumvarp

Læknisbústaður á Reykhólum

þingsályktunartillaga

Búfjárrækt

lagafrumvarp

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Fólksflutningabifreiðar

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Uppbætur á ellilífeyri o.fl.

þingsályktunartillaga

Evrópuráðið

(þátttaka Íslands)
þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1950

lagafrumvarp

Sala nokkurra jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1950

lagafrumvarp

Heimilistæki

(innflutningur heimilistækja)
þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eignakönnun

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Eignakönnun

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Skógrækt

lagafrumvarp

Sveitarstjórar

(sveitarráðsmenn)
lagafrumvarp

Sala nokkurra jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Raforkudreifing

þingsályktunartillaga

Sala nokkurra jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Kaup á ítökum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Lóðakaup í Reykjavík

(kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
þingsályktunartillaga

Útsvör

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Kristfjárjarðir o.fl.

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

(sérfræðileg aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma)
þingsályktunartillaga

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1946

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Kaup á ítökum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1946

lagafrumvarp

Tilraunir í þágu landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Kaup á ítökum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1946

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sala nokkurra jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Jeppabifreiðar

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.

lagafrumvarp