Páll Þorsteinsson: ræður


Ræður

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Fræðsla í fiskirækt og fiskeldi

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma

lagafrumvarp

Sala Jórvíkur í Hjaltastaðahreppi

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun