Páll Þorsteinsson: ræður


Ræður

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Fjárframlög vegna byggingaráætlunar í Breiðholti

þingsályktunartillaga

Póst- og símamálastofnun Íslands

lagafrumvarp

Leiklistaskóli ríkisins

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp