Páll Þorsteinsson: ræður


Ræður

Orkulög

(58/1967)
lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

(br. 23/1959)
lagafrumvarp

Sala Áss í Nesjahreppi

(heimild ríkisstj., í Austur-Skaftafellssýslu)
lagafrumvarp

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

(br. 115/1941)
lagafrumvarp

Virkjun Lagarfoss

lagafrumvarp

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Orkulög

(58/1967)
lagafrumvarp

Sala Sandfells í Hofshreppi

(heimild ríkisstj., í Austur-Skaftafellssýslu)
lagafrumvarp

Flugstöð á Vestmannaeyjaflugvelli

(endurskipulagning samgangna við Vestmannaeyjar o.fl.)
þingsályktunartillaga

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp