Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Afkoma ríkissjóðs á árinu 1988

umræður utan dagskrár

Getraunir

(vinningshlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skipting lána milli kjördæma)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Takmörkun rækjuveiða á næsta ári

fyrirspurn

Herferð gegn kinda- og hrossakjöti

fyrirspurn

Loðdýrarækt

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Gjöf menntmrh. til Kennarasambands Íslands

umræður utan dagskrár

Skólabúðir í Reykjaskóla

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verð á matvælum

fyrirspurn

Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir

fyrirspurn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum

lagafrumvarp

Umferðarlög

(Bifreiðaeftirlit ríkisins)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lögreglurannsókn hjá búfjáreigendum

fyrirspurn

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1981-1986

lagafrumvarp

Undirritun gerðabókar, fyrirsögn dagskrár

um fundarstjórn

Sigló hf.

fyrirspurn

Manneldis-og neyslustefna

þingsályktunartillaga

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Opinber þjónusta í viðskiptabönkum og sparisjóðum

þingsályktunartillaga

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Ástand og horfur í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga