Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

þingsályktunartillaga

Flutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum

(gjald á flugvélaeldsneyti)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Umhverfismat á virkjunarframkvæmdum á Jökulsá á Fjöllum

fyrirspurn

Flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum

(gjald á flugvélaeldsneyti)
lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Öryggi raforkudreifingar um landið

umræður utan dagskrár

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Framkvæmd yfirlýsingar um ríkisfjármál

umræður utan dagskrár

Ummæli utanríkisráðherra um Alþingi

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innheimta verðskerðingargjalds)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Samskipti fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Innflutningur á gröfupramma

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Innflutningur á björgunarbát

lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Leiðsaga skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Sandfok á Mývatnssvæðinu

fyrirspurn

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Fjármögnun samgöngumannvirkja

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 97 191,1
Flutningsræða 14 105,35
Andsvar 6 7,83
Grein fyrir atkvæði 5 6,28
Um fundarstjórn 2 2,1
Um atkvæðagreiðslu 1 0,53
Samtals 125 313,19
5,2 klst.