Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Aðild Íslendinga að Svalbarðasamkomulaginu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

fyrirspurn

Flutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvík

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála á dagskrá

um fundarstjórn

Prestssetur

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samkomulag um lengd utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1992

munnleg skýrsla þingmanns

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla og nýliðanám)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Heimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vöruflutningar á landi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
lagafrumvarp

Alferðir

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(innflutningur og skráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Endurskoðun slysabóta sjómanna

þingsályktunartillaga

Græn símanúmer

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 57 160,28
Flutningsræða 14 113,63
Andsvar 20 27,17
Grein fyrir atkvæði 2 2,72
Um atkvæðagreiðslu 2 2,18
Um fundarstjórn 1 0,75
Samtals 96 306,73
5,1 klst.