Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Sameining sveitarfélaga

lagafrumvarp

Stofnlánaadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Gæðamat á æðardún

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970

lagafrumvarp

Sameining sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp