Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Bætt póst- og símaþjónusta

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Veitinga- og gistihúsarekstur að vetrarlagi utan þéttbýlissvæða

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Grænfóðurverksmiðjur

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Grænfóðurverksmiðjur

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Innflutningur á olíu og olíuverð

fyrirspurn

Vextir og þóknun lánastofnana

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Eignarráð á landinu

þingsályktunartillaga

Stytting vinnutíma skólanemenda

þingsályktunartillaga

Framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar

þingsályktunartillaga

Rafvæðing dreifbýlisins

þingsályktunartillaga

Starfsemi Viðlagasjóðs

fyrirspurn

Ríkisjarðir

fyrirspurn

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Norðurlandsáætlun í samgöngumálum

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu

(gerð)
fyrirspurn

Athuganir á Sandárvirkjun

fyrirspurn

Endurskoðun á tryggingakerfinu

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Stórvirkjun á Norðurlandi vestra

þingsályktunartillaga

Jarðalög

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Veitinga- og gistihúsarekstur að vetrarlagi utan þéttbýlissvæða

þingsályktunartillaga

Orkulög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp