Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Veitinga- og gistihúsarektstur

fyrirspurn

Heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Samræming á fjárhagslegum grundvelli framhaldsskóla

þingsályktunartillaga

Virkjun Blöndu

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Landbúnaðaráætlanir

fyrirspurn

Þjónustustarfsemi í Vestur-Húnavatnssýslu

þingsályktunartillaga

Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi

þingsályktunartillaga

Stofnlánadeild landbúnaðarins

fyrirspurn

Samræming á fjárhagslegum grundvelli framhaldsskóla

þingsályktunartillaga