Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Réttur til launa í veikindaforföllum

lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Ólöglegur innflutningur fíkniefna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Löndun undirmálsfisks

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1994

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Jöfnun atkvæðisréttar

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Rekstrarskilyrði smáfyrirtækja

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Starfsþjálfun í fyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Bætt þjónusta hins opinbera

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárfesting Íslendinga erlendis

fyrirspurn

ÖSE-þingið 1995

skýrsla

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Erlendar skuldir þjóðarinnar

fyrirspurn

Neyðarhjálp vegna fátæktar

fyrirspurn

Aðstoð við gjaldþrota einstaklinga

fyrirspurn

Framleiðsla rafmagns með olíu

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Samanburður á lífskjörum á Íslandi og í nálægum löndum

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(forvarnasjóður)
lagafrumvarp

Eftirlaun alþingismanna

(forseti Alþingis, makalífeyrir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 265,97
Andsvar 81 111,28
Flutningsræða 3 19,32
Grein fyrir atkvæði 5 3,32
Samtals 134 399,89
6,7 klst.