Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1995

skýrsla ráðherra

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar

fyrirspurn

Afnám skylduáskriftar að Ríkisútvarpinu

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Mælendaskrá utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Afhending á niðurstöðum úr samræmdum prófum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

ÖSE-þingið 1996

skýrsla

Evrópuráðsþingið 1996

skýrsla

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni

þingsályktunartillaga

Fræðsla til að búa nemendur í framhaldsskóla undir þátttöku í samfélaginu

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísitölubinding langtímalána

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða drengja í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Verðbólgureikningsskil

þingsályktunartillaga

Kynslóðareikningar

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Umræða um strand farmskipsins Víkartinds

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(kaupskip)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

þingsályktunartillaga

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning verðbréfa

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erlendar skuldir þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutafélagaskrá)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Uppgjör á vangoldnum söluskatti

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 353,57
Andsvar 95 119,45
Flutningsræða 10 87,2
Grein fyrir atkvæði 14 7,23
Um atkvæðagreiðslu 1 1,35
Um fundarstjórn 1 0,95
Samtals 169 569,75
9,5 klst.