Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fjarkennsla

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

þingsályktunartillaga

Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Skipting afnotaréttar nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlitsstarfsemi hins opinbera

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Agi í skólum landsins

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, frádráttarliðir o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 323,78
Flutningsræða 7 119,6
Andsvar 85 113,07
Grein fyrir atkvæði 17 9,73
Um atkvæðagreiðslu 2 0,97
Samtals 149 567,15
9,5 klst.