Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(veiðileyfi í ám og vötnum)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1997

lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum skattalögum

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(endurákvörðun skatta, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(eignarhald, stjórnir o.fl.)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup

(laun, endurgreiðsla kostnaðar o.fl.)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(húsaleigubætur)
fyrirspurn

Fjarnám

fyrirspurn

Framkvæmd fjármagnstekjuskatts

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggingarsamvinnufélög

lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(útflutningsgjald)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Lögheimili

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum skattalögum

lagafrumvarp

Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum

(gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(vöruþróunar- og markaðsdeild)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

(innlendir sjóðir)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti

(gjaldsvið o.fl.)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.)
lagafrumvarp

Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga

fyrirspurn

Aðskilnaður rannsóknastofnana, hagsmunasamtaka og ríkisvalds

þingsályktunartillaga

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(nytjastofnar í hafi)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta tengsl atvinnulífs og einkalífs

þingsályktunartillaga

Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Opinberar eftirlitsreglur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhlutur í fyrirtækjum)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum

lagafrumvarp

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 375,57
Andsvar 81 99,17
Flutningsræða 6 57,18
Grein fyrir atkvæði 12 6,3
Samtals 162 538,22
9 klst.