Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Velferð barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(stofnfjárhlutir)
lagafrumvarp

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2001

munnleg skýrsla þingmanns

Könnun á læsi fullorðinna

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(sala á rjúpu o.fl.)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(Lögbirtingablaðið)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfelling skulda)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(skipting tekna)
lagafrumvarp

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Launamunur kynjanna hjá hinu opinbera

umræður utan dagskrár

Könnun á umfangi fátæktar

þingsályktunartillaga

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Gerð neyslustaðals

fyrirspurn

Starfslok fyrrverandi forstjóra Landssíma Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Höfundaréttur

fyrirspurn

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 127,18
Andsvar 60 83,57
Flutningsræða 3 16,48
Grein fyrir atkvæði 13 8,03
Samtals 101 235,26
3,9 klst.