Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(orlofslaun)
lagafrumvarp

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

þingsályktunartillaga

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhagsaðstoð sveitarfélags)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn)
lagafrumvarp

Örorkubætur og fæðingarstyrkur

fyrirspurn

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Kaupréttarsamningar

fyrirspurn

Færsla Hringbrautar í Reykjavík

fyrirspurn

Lögfræðiálit frá Lagastofnun HÍ

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund í efnahags- og viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(net, umbúðir o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(trúnaðarlæknir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hljóðbækur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(trúnaðarlæknir, aðildarskilyrði)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarps um fjármálafyrirtæki

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

ÖSE-þingið 2003

skýrsla

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(matsreglur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Evrópufélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Reynslulausn fanga

athugasemdir um störf þingsins

Tónlistar- og ráðstefnuhús

fyrirspurn

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Afsláttur af þungaskatti

fyrirspurn

Erfðafjárskattur

(lagaskil)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(Stofnsjóður, framtakssjóðir)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(lagaskil)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans

lagafrumvarp

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Siglingavernd

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(meðlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

(EES-reglur, gildissvið)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Synjunarvald forseta Íslands og staðfesting laga um fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 58 318,23
Andsvar 132 182,27
Flutningsræða 29 180,65
Grein fyrir atkvæði 12 8,77
Ber af sér sakir 2 1,8
Um fundarstjórn 1 1,32
Samtals 234 693,04
11,6 klst.