Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga

þingsályktunartillaga

Hreindýrarannsóknir

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Greiðslur yfir landamæri í evrum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Norræni fjárfestingarbankinn

(afnám laga nr. 26/1976)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(stjórn, innheimtuþóknun)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(ágreiningsmál, samráðsnefndir)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan, tilhögun kosninga o.fl.)
þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Efling fjárhags Byggðastofnunar

þingsályktunartillaga

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(afnám embættis forseta Íslands)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Meðferð Bandaríkjamanna á föngum í Guantanamo

fyrirspurn

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

ÖSE-þingið 2004

skýrsla

Eignarhald á Hótel Sögu og fleiri fyrirtækjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Símans og einkavæðingarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2002

lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum

þingsályktunartillaga

Húsnæðislán sparisjóðanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(vetnisbifreiðar)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(hámarksaldur útflutningshrossa)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(afnám mjólkurgjalds)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Kynþáttafordómar og aðgerðir gegn þeim

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Sveigjanleg starfslok

fyrirspurn

Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings

fyrirspurn

Græðarar

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(samskráning hlutafélaga)
lagafrumvarp

Miðlun vátrygginga

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjarsala á fjármálaþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Fjarsala á fjármálaþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(aðild og viðmiðunarlaun)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
lagafrumvarp

Bókhald

(ársreikningar o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

lagafrumvarp

Neytendastofa og talsmaður neytenda

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(uppgjör þungaskatts)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(vetnisbifreiðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
lagafrumvarp

Skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárhagsstaða meðlagsgreiðenda

fyrirspurn

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur o.fl.

(vetnisbifreiðar)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(tilvísanir í greinanúmer laganna)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(aðsetursregla)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 212 312,77
Ræða 72 309,93
Flutningsræða 36 156,75
Grein fyrir atkvæði 13 10,92
Um atkvæðagreiðslu 2 2,7
Um fundarstjórn 1 0,58
Samtals 336 793,65
13,2 klst.