Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Efnahagsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Umræða um ESB -- hlutverk þingsins í efnahagsaðgerðum -- fundir fastanefnda

störf þingsins

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(leyfisbundin starfsemi þrotabús)
lagafrumvarp

Smærri fjármálafyrirtæki -- sala notaðra bíla -- fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd

störf þingsins

Tollalög

(greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Sparnaður hjá ríkinu og uppsagnir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Frumvarp um eftirlaun

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl.

(eftirlaunaréttur og skerðing launa)
lagafrumvarp

Peningamarkaðssjóðir

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(fjárnámsendurrit)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
lagafrumvarp

Tollalög

(landið eitt tollumdæmi)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(álagning ÁTVR)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(gerð skattframtala o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki

(tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(fjárhæð sérstaks gjalds)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(fjárnámsendurrit)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga

(léttari greiðslubyrði lána)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Umræða um frumvörp um eftirlaun

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl.

störf þingsins

Icesave-nefndin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(fækkun fastanefnda)
lagafrumvarp

Innköllun íslenskra aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(kynjahlutföll í stjórnum)
lagafrumvarp

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti

(gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Dagskrá og fyrirkomulag þingfunda

um fundarstjórn

Fyrirvarar í nefndaráliti

um fundarstjórn

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Opinber hlutafélög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Breytingartillaga við skyldutryggingu lífeyrisréttinda

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Umræða um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn að ESB -- Icesave

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Kostnaður við stjórnlagaþing

störf þingsins

Ríkisendurskoðun

(bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(frysting hlutfalls verðtryggingar)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Vinna við fjárlög 2010

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kaup Exista á bréfum í Kaupþingi

óundirbúinn fyrirspurnatími

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

(skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka greinar um smásölu)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Aðstoð við VBS og Saga Capital

störf þingsins

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Tollalög og gjaldeyrismál

(útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum

fyrirspurn

Réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá, lengd þingfundar o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hærri vaxtabætur 2009)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hærri vaxtabætur 2009)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- gengisfall krónunnar -- orð heilbrigðisráðherra

störf þingsins

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 145 848,58
Andsvar 212 339,07
Flutningsræða 24 94,82
Um fundarstjórn 23 22,07
Grein fyrir atkvæði 15 11,87
Um atkvæðagreiðslu 6 4,32
Samtals 425 1320,73
22 klst.