Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Rannsókn á einkavæðingu bankanna

þingsályktunartillaga

Rannsókn á Íbúðalánasjóði

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurnum -- vinnulag á þingi -- lög um greiðsluaðlögun o.fl.

störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(umræðutími þingmála)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Fjárlagafrumvarpið -- skuldaleiðrétting

störf þingsins

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(tímabundin frestun greiðslna)
lagafrumvarp

Stuðningur ráðherra við fjárlagafrumvarpið og atvinnusköpun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnumál á Suðurnesjum -- IPA-styrkir ESB -- mannréttindamál í Kína o.fl.

störf þingsins

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Aðstoð við fátæka -- mál á dagskrá

um fundarstjórn

Flutningur á málefnum fatlaðra

umræður utan dagskrár

Friðarverðlaunahafi Nóbels árið 2010

þingsályktunartillaga

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu

þingsályktunartillaga

Þing Norðurlandaráðs -- ofanflóðasjóður -- heilbrigðismál o.fl.

störf þingsins

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

(upplýsingar veittar á Alþingi)
lagafrumvarp

Úthafsrækjuveiðar og svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl.

(framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Landsvirkjun

(fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða heimila og fyrirtækja

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
lagafrumvarp

Landsdómur

(meðferð máls, hæfi dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(endurgreiðsla gjalds af breyttum metanbílum)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl.

(framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(flutningur málaflokksins til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(uppgjör gengistryggðra lána o.fl.)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(gjaldtökuheimild fyrir tíðniúthlutanir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða

þingsályktunartillaga

Atvinnumál -- ESB-umsóknarstyrkir -- netskrif þingmanns -- St. Jósefsspítali o.fl.

störf þingsins

Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

(gegnsæ hlutafélög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skilyrði sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn starfs)
lagafrumvarp

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Evrópusambandið og stöðvun hvalveiða

fyrirspurn

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám verðtryggingar

umræður utan dagskrár

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Orð fjármálaráðherra

um fundarstjórn

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut

skýrsla

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Rannsókn á stöðu heimilanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lausn á vanda sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða kjarasamninga á almennum og opinberum markaði

umræður utan dagskrár

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Ríkisábyrgðir

(ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(neytendavernd)
þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um skipun stjórnlagaráðs

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(verksvið landskjörstjórnar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

(verksvið landskjörstjórnar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Norrænt samstarf 2010

skýrsla

ÖSE-þingið 2010

skýrsla

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Jafnréttismál -- atvinnumál -- umsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Staða Íbúðalánasjóðs

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða

þingsályktunartillaga

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur

(fyrirkomulag eigendaábyrgða)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(leiðsöguhundar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð

(tímabundin lækkun skatta)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(fjárhagsleg endurskipulagning og slit)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

um fundarstjórn

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(fjárhagsleg endurskipulagning og slit)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl.

fyrirspurn

Fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum

lagafrumvarp

Fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt

þingsályktunartillaga

Mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(skýrara bann við auglýsingum)
lagafrumvarp

Landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur

(fyrirkomulag eigendaábyrgða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(tímalengd nýtingarleyfa og forgangsréttur)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(leiðsöguhundar o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

lagafrumvarp

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Rannsókn efnahagsbrota o.fl.

fyrirspurn

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar -- fundur nefndar þingmanna og Evrópuþingsins o.fl.

störf þingsins

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- verklag í nefndum -- ríkisfjármál

störf þingsins

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Málefni lífeyrissjóða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eftirlit með slitum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(refsing fyrir mansal)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Sjúkratryggingar

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði)
lagafrumvarp

Frumvarp um innstæðutryggingar -- samkeppnishæfi Íslands -- stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Almannatryggingar

(heimild til að hækka bætur)
lagafrumvarp

Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(markvissara barnaverndarstarf)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hreindýraveiðar)
lagafrumvarp

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heimild til að hækka bætur)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Formsatriði við framlagningu frumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sameining háskóla landsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og atvinnusköpun ungs fólks

þingsályktunartillaga

Barnaverndarlög

(markvissara barnaverndarstarf)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Barnaverndarlög

(markvissara barnaverndarstarf)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Ábendingar Ríkisendurskoðunar um mannauðsstjórnun

fyrirspurn

Eitt innheimtuumdæmi

fyrirspurn

Hækkun skatta og gjalda

fyrirspurn

Umhverfismat á Vestfjarðarvegi

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011

þingsályktunartillaga

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(setning í prestsembætti)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(refsing fyrir mansal)
lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl.

(afnám stofnunarinnar)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir

lagafrumvarp

Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

lagafrumvarp

Losun gróðurhúsalofttegunda

(viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur)
lagafrumvarp

Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

þingsályktunartillaga

Gistináttaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(olíuleitarleyfi)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(olíuleitarleyfi)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarsamstarfið -- sala Sjóvár -- nefndarfundir -- ESB o.fl.

störf þingsins

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(olíuleitarleyfi)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattlagning á kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Fullnusta refsinga

(rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigið fé, útlánaáhætta o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Viðvera nefndarmanna í umræðum

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á bankalögum -- atvinnumál -- Kvikmyndaskóli Íslands o.fl.

störf þingsins

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir Bandaríkjamanna vegna hvalveiða Íslendinga

um fundarstjórn

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(rafræn útgáfa)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Greiðsluþjónusta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 192 1196,7
Andsvar 492 742,93
Grein fyrir atkvæði 72 56,47
Flutningsræða 2 43,45
Um fundarstjórn 36 32,8
Um atkvæðagreiðslu 36 31,47
Samtals 830 2103,82
35,1 klst.