Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Innlánstryggingakerfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða heimilanna -- málefni háskólanna -- ráðning forstjóra Bankasýslunnar o.fl.

störf þingsins

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(endurútreikningur verðtryggðra lána)
lagafrumvarp

Reglur um ársreikninga og hlutafélög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands

skýrsla

Umræða um skýrslu

um fundarstjórn

Eignarhald útlendinga í sjávarútvegi -- orð fjármálaráðherra hjá BBC -- aðgerðir NATO í Líbíu o.fl.

störf þingsins

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Námsárangur drengja í skólum

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(varnarþing í riftunarmálum)
lagafrumvarp

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Sókn í atvinnumálum

þingsályktunartillaga

Aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir

þingsályktunartillaga

Reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni

þingsályktunartillaga

Niðurskurður í heilbrigðis- og velferðarmálum

sérstök umræða

Leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(ákvæði um breytingar á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(álagsgreiðslur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(iðgjald launagreiðanda)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(umræðutími þingmála)
lagafrumvarp

3. umr. um fjáraukalög og salan á Byr

um fundarstjórn

Samningar um sölu Byrs

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Sala hlutafjár og hlutafjárlög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun

sérstök umræða

Landsvirkjun o.fl.

(eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. desember

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Fjármálalæsi

fyrirspurn

Fjármálalæsi

fyrirspurn

Forsendur fjárlaga og þingskjöl

um fundarstjórn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Virðisaukaskattur

(listaverk o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(takmörkun kæruheimildar)
lagafrumvarp

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(yfirtökureglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Agi í ríkisfjármálum

sérstök umræða

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Þjóðskrá og almannaskráning

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun)
lagafrumvarp

Umboðsmaður skuldara

(gjaldtaka)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(iðgjald launagreiðanda)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(iðgjald launagreiðanda)
lagafrumvarp

Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(framlenging gildistíma laganna)
lagafrumvarp

Gerð og fjármögnun Vaðlaheiðarganga

fyrirspurn

Kaupmáttur heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Skattlagning fjármagns

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting ýmissa ákvæða)
lagafrumvarp

Nefnd um samspil lífeyrissjóða og almannatrygginga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

sérstök umræða

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Umhverfisábyrgð

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(uppboð aflaheimilda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(þjóðareign á nytjastofnum og nýtingarréttur)
lagafrumvarp

Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022

þingsályktunartillaga

Landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén

(heildarlög)
lagafrumvarp

Barnalög

(réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Atvinnustefna ríkisstjórnarinnar

sérstök umræða

Dagpeningagreiðslur

fyrirspurn

Heildstæð orkustefna fyrir Ísland

skýrsla

Umræður um störf þingsins 15. febrúar

Brottfall í íslenska skólakerfinu

sérstök umræða

Framfærsluuppbót Tryggingastofnunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þátttaka þingmanna í atkvæðagreiðslum

um fundarstjórn

Staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Breytingartillaga og kostnaðarmat við 6. mál

um fundarstjórn

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Skuldamál heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjar- og dreifkennsla

fyrirspurn

Tollar og vörugjöld

fyrirspurn

Áminningar gagnvart opinberum starfsmönnum

fyrirspurn

Ráðstafanir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Álögur á eldsneyti

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á barnaföt

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(barnaföt o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á einkavæðingu banka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Stefna í gjaldmiðilsmálum

sérstök umræða

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(hertar reglur um fjármagnsflutninga)
lagafrumvarp

Netfærsla af nefndarfundi

um fundarstjórn

Lyfjaverð

sérstök umræða

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Heilbrigðisstarfsmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Skuldbindingar ríkissjóðs sem ekki eru nefndar í fjárlögum eða fjáraukalögum

sérstök umræða

Raforkulög

(virkjun í neðri hluta Þjórsár)
lagafrumvarp

Almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Útgáfa virkjanaleyfa

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 21. mars

Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Afbrigði um dagskrármál

Meðferð sakamála

(auknar rannsóknarheimildir lögreglu)
lagafrumvarp

Skattlagning neikvæðra vaxta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ætlað samþykki við líffæragjafir

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(lánshæfismatsfyrirtæki)
þingsályktunartillaga

Innlán heimila og fjármagnstekjur

fyrirspurn

Áframhaldandi þróun félagsvísa

fyrirspurn

Hækkun kostnaðarhlutdeildar lífeyrisþega, öryrkja og barna vegna sjúkraþjálfunar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 17. apríl

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. apríl

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Launajafnrétti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli ráðherra um breytingar á Stjórnarráðinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Ráðstöfunartekjur og húsnæðiskostnaður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Auðlegðarskattur, eignarnám og skattlagning

fyrirspurn

Flugvildarpunktar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 2. maí

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Kreppa krónunnar

sérstök umræða

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræða og afgreiðsla dagskrármála

um fundarstjórn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heiðurslaun listamanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbr. skv. 3. mgr. 37. gr. þingskapa

afbrigði um dagskrármál

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Umgjörð ríkisfjármála

sérstök umræða

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Vinnustaðanámssjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(myndun og meðhöndlun úrgangs)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. maí

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(myndun og meðhöndlun úrgangs)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Viðvera nefndarformanna

um fundarstjórn

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(innheimta iðgjalds)
lagafrumvarp

Lánsveð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Framtíðarskipan fjármálakerfisins

skýrsla

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 22. maí

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Eignarhald á 365 fjölmiðlasamsteypunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 31. maí

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(lánshæfismatsfyrirtæki)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn

(opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki)
þingsályktunartillaga

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda)
þingsályktunartillaga

Myndlistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um veiðigjöld og sjómannadagurinn

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samþjöppun á fjármálamarkaði

sérstök umræða

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 6. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattstofn veiðileyfagjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbúnaður vegna óróa á evrusvæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heiðurslaun listamanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. júní

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heiðurslaun listamanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. júní

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Menningarminjar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(lán til starfsmanna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Vinnustaðanámssjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki

(málshöfðunarfrestur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 217 1159,6
Andsvar 432 706,18
Flutningsræða 7 44,97
Grein fyrir atkvæði 48 34,1
Um atkvæðagreiðslu 20 17,05
Um fundarstjórn 17 14,53
Samtals 741 1976,43
32,9 klst.