Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. september

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
lagafrumvarp

Frádráttur á tekjuskatti vegna afborgana af fasteignalánum einstaklinga

þingsályktunartillaga

Almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(ákvæði um breytingar á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2012

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. september

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
lagafrumvarp

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(aðstoð við atkvæðagreiðslu)
lagafrumvarp

Lífeyristökualdur

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 9. október

Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 10. október

Tillögur stjórnlagaráðs

um fundarstjórn

Aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun

þingsályktunartillaga

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(afnám frests til að sækja um leyfisbréf)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(aðstoð við atkvæðagreiðslu)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum

þingsályktunartillaga

Varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(persónukjör þvert á flokka)
lagafrumvarp

Gagnger endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiða

þingsályktunartillaga

Fyrirgreiðsla ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir í kjölfar bankahrunsins

sérstök umræða

Byggðastofnun

(takmörkun kæruheimildar)
lagafrumvarp

Útgáfa og meðferð rafeyris

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. október

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga, flutningur verkefna)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(skrifleg framlagning mála á ríkisstjórnarfundum)
lagafrumvarp

Stjórnarskrármál

sérstök umræða

Eignir útlendinga í íslenskum krónum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á jafnréttislöggjöf

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 23. október

Ætlað samþykki við líffæragjafir

þingsályktunartillaga

Þýðing skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á ensku

þingsályktunartillaga

Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum

(tvöfalt lögheimili)
þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(afnám skylduaðildar að verkalýðsfélagi)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. október

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög

(úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
lagafrumvarp

Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 6. nóvember

Rannsókn á einkavæðingu banka

þingsályktunartillaga

Skilgreining auðlinda

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2012

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(deildir í veiðifélögum o.fl.)
lagafrumvarp

Öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum

(greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. nóvember

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. nóvember

Neytendavernd á fjármálamarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. nóvember

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Málefni Íbúðalánasjóðs

sérstök umræða

Vörugjöld og tollalög

(skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Íslandsstofa

(ótímabundin fjármögnun)
lagafrumvarp

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(frítekjumark)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(hækkun greiðslna og lenging)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. desember

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Dómstólar

(fjöldi dómara)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar o.fl.

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
lagafrumvarp

Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Íslandsstofa

(ótímabundin fjármögnun)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Vörugjöld og tollalög

(skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(hækkun greiðslna og lenging)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. janúar

Umræður um störf þingsins 16. janúar

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar)
lagafrumvarp

Ökutækjatryggingar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2010

álit nefndar

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(skilyrði fyrir greiðslu örorkulífeyris o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. janúar

Sala fasteigna og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á einkavæðingu bankanna

þingsályktunartillaga

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(persónukjör)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu

þingsályktunartillaga

Stofnun þjóðhagsstofnunar

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(gagnaver, EES-reglur)
lagafrumvarp

Útgáfa og meðferð rafeyris

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Breyting á stjórnarskrá vegna EES-samningsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð forseta Íslands um utanríkismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Staða sparisjóðanna

sérstök umræða

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Útgáfa og meðferð rafeyris

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vandi Íbúðalánasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn

(kostnaður vegna lánasamninga)
þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík

(opinber framkvæmd)
lagafrumvarp

Hafnalög

(ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar

(kosning sérstakrar stjórnarskrárnefndar)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015

þingsályktunartillaga

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gagnaver, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 13. mars

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gagnaver, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vörugjald og tollalög

(sykur og sætuefni)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(rýmkun heimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur vegna lánsveða)
lagafrumvarp

Hlutafélög o.fl.

(kennitöluflakk)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skýrsla fjármálaráðherra um hagvöxt og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Breytingartillögur við stjórnarskrármálið

um fundarstjórn

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(undanþága frá skatti af vaxtatekjum)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2011

lagafrumvarp

Opinber innkaup

(meðferð kærumála, EES-reglur)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(rýmkun heimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(þrengri tímamörk)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð, fjárfestar, innherjaupplýsingar o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattlagning á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(undanþága frá skatti af vaxtatekjum)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(peningaþvætti og eftirlit, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(réttindi hluthafa, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattlagning á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(peningaþvætti og eftirlit, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur vegna lánsveða)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Kísilver í landi Bakka

(fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík

(opinber framkvæmd)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur vegna lánsveða)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík

(opinber framkvæmd)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 147 922,37
Andsvar 324 520,05
Grein fyrir atkvæði 60 41,45
Um atkvæðagreiðslu 34 29,68
Flutningsræða 2 22,3
Um fundarstjórn 2 2,2
Samtals 569 1538,05
25,6 klst.