Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Svör við atvinnuumsóknum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Mótun viðskiptastefnu Íslands

þingsályktunartillaga

Útreikningur nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili

þingsályktunartillaga

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Hlutafélög o.fl.

(samþykktir)
lagafrumvarp

Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirskattanefnd o.fl.

(verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(undantekningar frá tryggingavernd)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 133 200,77
Ræða 29 167,95
Grein fyrir atkvæði 17 12,23
Um atkvæðagreiðslu 5 5,02
Samtals 184 385,97
6,4 klst.