Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fjármál Sjúkrahúss Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

För sjávarútvegsráðherra til Japans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Símatorg

fyrirspurn

Takmarkanir á aðgangi að Símatorgi

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám skylduáskriftar að Ríkisútvarpinu

þingsályktunartillaga

Kennsla í iðjuþjálfun á háskólastigi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Afsláttarkjör á póstdreifingu Pósts og síma

fyrirspurn

Kynferðisleg misnotkun á börnum

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1996

skýrsla

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Þjónusta við einhverf börn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Biðlistar í heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Túlkaþjónusta fyrir heyrnarlausa utan sjúkrahúsa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Starfsaðferðir fíknefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Flugskóli Íslands hf.

lagafrumvarp

Gerð björgunarsamninga

fyrirspurn

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Norræn sýning um Kalmarsambandið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Reglugerð um ferðakostnað sjúklinga

fyrirspurn

Aðgengi hreyfihamlaðra á fæðingardeild Landspítalans

fyrirspurn

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Bann við kynferðislegri áreitni

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Úrbætur í öryggismálum sjómanna

fyrirspurn

Hæfniskröfur skipahönnuða og skipasmiða

fyrirspurn

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 293,3
Andsvar 52 70,4
Flutningsræða 13 60,27
Grein fyrir atkvæði 10 7,72
Um fundarstjórn 3 5,3
Um atkvæðagreiðslu 1 0,78
Samtals 142 437,77
7,3 klst.