Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Eftirlit með starfsemi stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Öryggismiðstöð barna

þingsályktunartillaga

Óundirbúin fyrirspurn um flugmálaáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingasamfélagið og gjaldskrá Pósts og síma

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Kjör stjórnenda Pósts og síma hf.

fyrirspurn

Framkvæmd EES-reglugerðar um félagslegt öryggi

fyrirspurn

Framkvæmd laga um réttindi sjúklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Póstburðargjöld

fyrirspurn

Upplýsingagjöf fyrirtækja á hlutabréfamarkaði

fyrirspurn

Greiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnana

fyrirspurn

Uppsagnir sérfræðilækna

fyrirspurn

Breiðband Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Dánarbætur

fyrirspurn

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(slysatrygging sjómanna)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Matarskattur á sjúklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlækningar)
lagafrumvarp

Vasapeningagreiðslur til lífeyrisþega

fyrirspurn

Ummæli ráðherra í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
lagafrumvarp

Bifreiðakaupastyrkir fyrir hreyfihamlaða

fyrirspurn

Réttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum

þingsályktunartillaga

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(þjónusta við börn)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(samtök aldraðra)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf nefndar um skilnaðar-, forsjár- og umgengnismál

fyrirspurn

Tilkostnaður við tannréttingar

fyrirspurn

Aðgangur að Grensáslaug

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging öryrkja)
lagafrumvarp

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Læknalög

(óvæntur skaði og mistök)
lagafrumvarp

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Greinargerðir um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(einkaréttur ríkisins)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína

þingsályktunartillaga

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 489,58
Flutningsræða 17 102
Andsvar 48 71,77
Grein fyrir atkvæði 19 15,48
Um fundarstjórn 4 7,22
Um atkvæðagreiðslu 1 1,68
Ber af sér sakir 1 0,63
Samtals 165 688,36
11,5 klst.