Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Fangelsismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(tekjur maka)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Endurskoðun reglna um sjúklingatryggingu

þingsályktunartillaga

Vegtollar

þingsályktunartillaga

Kjaradeila meinatækna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Undirbúningur svara við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Afnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna maka

fyrirspurn

Fræðsla fyrir erlenda ferðamenn

fyrirspurn

Svör við fyrirspurnum og undirbúningur svara

athugasemdir um störf þingsins

Kjör ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart þroskaheftum

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(sjálfvirkt kerfi)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(skilyrði til aksturs)
lagafrumvarp

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Frumvörp um almannatryggingar

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Dvalarrými fyrir aldraða

fyrirspurn

Ferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytenda

fyrirspurn

Reglur um endurgreiðslu á ferðakostnaði sjúklinga

fyrirspurn

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta tengsl atvinnulífs og einkalífs

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjóri)
lagafrumvarp

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Réttindi heyrnarlausra

fyrirspurn

Túlkun stjórnmálaumræðna í Ríkisútvarpinu fyrir heyrnarlausa

fyrirspurn

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(örorkumat)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 221,48
Andsvar 41 56,15
Flutningsræða 9 55,67
Um fundarstjórn 4 7
Grein fyrir atkvæði 10 6,63
Samtals 103 346,93
5,8 klst.