Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Endurskoðun laga um almannatryggingar, skatta og lífeyrissjóði

fyrirspurn

Umgengni barna við báða foreldra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tannvernd barna og unglinga

fyrirspurn

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gagnrýni formanns iðnn. á skipulagsstjóra ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Tannréttingar barna og unglinga

fyrirspurn

Þjónusta við geðsjúk börn

fyrirspurn

Neyðarmóttaka fyrir geðsjúk börn

fyrirspurn

Geðsjúk börn á nýja barnaspítalanum

fyrirspurn

Langtímameðferð fyrir geðsjúk börn

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Endurskoðun skattalöggjafarinnar

fyrirspurn

Fátækt á Íslandi

umræður utan dagskrár

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Fyrirhugaður niðurskurður á þjónustu við geðsjúka

umræður utan dagskrár

Réttarstaða örorku- og ellilífeyrisþega

þingsályktunartillaga

Notkun íslenska skjaldarmerkisins

fyrirspurn

Fjármögnunarkerfi sjúkrahúsa

fyrirspurn

Rekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltún

fyrirspurn

Aðbúnaður þroskaheftra á Landspítala

fyrirspurn

Skattlagning slysabóta

fyrirspurn

Aðbúnaður þroskaheftra og fatlaðra á Landspítala

fyrirspurn

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sálfræðiþjónusta)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Úrbætur á aðstöðu öldrunardeildarinnar Ljósheima á Selfossi

fyrirspurn

Viðbrögð við þungunum unglingsstúlkna

fyrirspurn

Aðgengi að getnaðarvarnarpillu

fyrirspurn

Reglur um sjúklingatryggingu

fyrirspurn

Heimsóknir ættingja erlendis frá

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(menntun leiðsögumanna)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(dvalarkostnaður foreldris)
lagafrumvarp

Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn

þingsályktunartillaga

Heimsóknir útlendinga

fyrirspurn

Rekstur Reykjadals í Mosfellssveit

fyrirspurn

Meðferð á psoriasis

fyrirspurn

Lækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Sjúklingatrygging

lagafrumvarp

Barnalög

(ráðgjöf um forsjá og umgengni)
lagafrumvarp

Barnalög

(talsmaður barns í umgengnisdeilu)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Sjúklingatrygging

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 73 395,57
Andsvar 51 78,08
Flutningsræða 13 62,03
Grein fyrir atkvæði 10 6,32
Um fundarstjórn 4 4,65
Samtals 151 546,65
9,1 klst.