Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla sjónglerja og linsa fyrir börn og unglinga

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Kynbundinn munur í upplýsingatækni

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsmannamál Ríkisútvarpsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Búsetuúrræði fyrir fatlaða

fyrirspurn

Fullorðinsfræðsla fatlaðra

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunar

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lækningatæki

lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Vegagerðarmenn í umferðareftirliti

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(vatnsgjald)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(vatnsgjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Barnalög

(ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum)
lagafrumvarp

Manneldis- og neyslustefna

fyrirspurn

Bygging heilsugæslustöðvar í Voga- og Heimahverfi

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Aðgerðir lögreglunnar í fíkniefnamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(tímabundið atvinnutjón)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(erlendir makar íslenskra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Fyrirvari um greiðslu lífeyrisþega

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sjúkraflug

fyrirspurn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Óhefðbundnar lækningar

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(aldursmörk)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(könnun hjónavígsluskilyrða)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(upplýsingar um hlutafélög)
lagafrumvarp

Sveigjanleg starfslok

fyrirspurn

Örorkubætur

fyrirspurn

Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

fyrirspurn

Sálfræði- og geðlæknisþjónusta við fólk í sjálfsvígshugleiðingum

fyrirspurn

Lífeyristryggingar örorku- og ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Forvarnastarf gegn sjálfsvígum

fyrirspurn

Umönnunargreiðslur vegna hjartveikra barna

fyrirspurn

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Aðgöngugjöld að þjóðgörðum

fyrirspurn

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjatjónstryggingar

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Móttaka flóttamannahópa

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(réttur til bóta o.fl.)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sektarákvarðanir Félagsdóms)
lagafrumvarp

Lækningatæki

lagafrumvarp

Barnalög

(ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ávana- og fíkniefni

(óheimil efni)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Húsaleigubætur

(réttur til bóta o.fl.)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 71 444,05
Flutningsræða 21 135,02
Andsvar 80 112,7
Grein fyrir atkvæði 13 9,12
Um fundarstjórn 3 8,2
Samtals 188 709,09
11,8 klst.