Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Innkaup heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Lyfjastofnun

fyrirspurn

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann

þingsályktunartillaga

Skerðing á starfsemi tæknifrjóvgunardeildar Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

þingsályktunartillaga

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning lyfjafyrirtækja

fyrirspurn

Áfallahjálp

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(einstæðir foreldrar)
lagafrumvarp

Einkaframtak í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Reglugerð skv. 18. gr. a læknalaga

fyrirspurn

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Alþjóðlegur dagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Samningur heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis um málefni fatlaðra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Biðlisti eftir þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðra

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Alnæmi og kynsjúkdómar

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur)
lagafrumvarp

Sjúkrahótel

fyrirspurn

Sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða

fyrirspurn

Svör um sölu ríkisjarða

athugasemdir um störf þingsins

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Sala á greiðslumarki ríkisjarða

umræður utan dagskrár

Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu

þingsályktunartillaga

Lyfjatjónstrygging

lagafrumvarp

Geislavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Einkarekstur göngudeildar við Landspítala -- háskólasjúkrahús

fyrirspurn

Þátttaka almannatrygginga í ferðakostnaði foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Bólusetning gegn barnasjúkdómum

fyrirspurn

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Barnalög

(faðernismál)
lagafrumvarp

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Náttúruminjar á hafsbotni

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Ferðakostnaður foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Húsaleigubætur foreldra með sameiginlegt forræði barna

fyrirspurn

Lagning Sundabrautar

fyrirspurn

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Húðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbamein

fyrirspurn

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Jarðalög

fyrirspurn

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Heyrn skólabarna

fyrirspurn

Bifreiðakaupastyrkir

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 383,3
Flutningsræða 18 76,28
Andsvar 32 49,68
Grein fyrir atkvæði 7 5,25
Ber af sér sakir 3 3,98
Um fundarstjórn 3 2,9
Samtals 150 521,39
8,7 klst.