Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Velferð barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra og húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Frumvörp til barnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Velferðarsamfélagið

þingsályktunartillaga

Hjúkrunarrými í Reykjavík

fyrirspurn

Lyfjaávísanir lækna

fyrirspurn

Daggjöld dvalar- og hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Einelti

fyrirspurn

Afdrif listaverka í Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál Tækniháskóla Íslands

fyrirspurn

Samkomulag við Samtök aldraðra um hækkun bóta o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(foreldrar með sameiginlega forsjá o.fl.)
lagafrumvarp

Eyrnasuð

fyrirspurn

Samkeppnisstaða háskóla

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
lagafrumvarp

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Lyfjalög og læknalög

(lyfjagagnagrunnar)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Persónulegur talsmaður fatlaðra

fyrirspurn

Lífeyrisgreiðslur til Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Komugjöld á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Ráðning sjúkrahúsprests við Barnaspítala Hringsins

fyrirspurn

Greiðslur Tryggingastofnunar fyrir sjúkranudd

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Kvikmynd um mansal

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurn um starfslokasamninga hjá Byggðastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðissamvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög og læknalög

(lyfjagagnagrunnar)
lagafrumvarp

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 144,5
Flutningsræða 13 58,28
Andsvar 24 29,38
Um atkvæðagreiðslu 2 2,48
Grein fyrir atkvæði 2 1,53
Samtals 86 236,17
3,9 klst.