Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Kynning á sjúklingatryggingu

fyrirspurn

Áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi

fyrirspurn

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt

fyrirspurn

Samgönguáætlun

(skipan samgönguráðs, grunntillaga)
lagafrumvarp

Gjaldtaka fyrir tæknifrjóvgun krabbameinssjúkra kvenna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Lega Sundabrautar

fyrirspurn

Stofnun hönnunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Notkun kannabisefna í lækningaskyni

fyrirspurn

Kynfræðsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Forsjárlausir foreldrar

fyrirspurn

Starfsmenntun leiðsögumanna

fyrirspurn

Sjálfstæðar rannsóknir í Tækniháskóla Íslands

fyrirspurn

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Sýkingarhætta á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Heilsugæslumál

fyrirspurn

Farþegaskattur

fyrirspurn

Úthlutun fjár til kynningar- og markaðsmála í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Starfslokasamningar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkaleyfi

(EES-reglur, líftækni)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Meðlagsgreiðslur vegna barna erlendis

fyrirspurn

Örorkubætur og fæðingarstyrkur

fyrirspurn

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Færsla Hringbrautar í Reykjavík

fyrirspurn

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Rýmingar- og björgunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið

fyrirspurn

Fjarskiptamiðstöð lögreglu

fyrirspurn

Samræmt fjarskiptakerfi

fyrirspurn

Stjórnstöðin í Skógarhlíð

fyrirspurn

Neyðarlínan

fyrirspurn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

lagafrumvarp

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

skýrsla

Málefni Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

(siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
lagafrumvarp

Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar

(ELS-tíðindi)
lagafrumvarp

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Siglingavernd

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

(biðtími)
lagafrumvarp

Umferðaröryggi á þjóðvegum

þingsályktunartillaga

Verktaka starfsmanna hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Heimagerðar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Stuðningur við aukabúgreinar

fyrirspurn

Stytting þjóðvegar eitt

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 2003

skýrsla

Norrænt samstarf 2003

skýrsla

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Loftferðir

(Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

(siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
lagafrumvarp

Siglingavernd

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 69 211,58
Flutningsræða 23 82,87
Andsvar 21 27,97
Um atkvæðagreiðslu 1 0,78
Grein fyrir atkvæði 1 0,6
Samtals 115 323,8
5,4 klst.